Kiến thức

Hướng dẫn cấu hình bản ghi Email Google Apps với tên miền đăng ký tại PA Việt Nam

 Để cài đặt Email Google Apps cho tên miền của Bạn, Bạn cần có tên miền riêng và thông tin quản lý tên miền hay còn gọi là thông tin quản lý DNS. Thường ngay sau khi đăng ký tên miền nhà đăng ký tên miền đó sẽ gửi cho Bạn một thông tin quản lý tên miền ( Hay còn gọi là thông tin quản lý DNS). Bài này sẽ hướng dẫn Bạn cài đặt Email Google Apps cho tên miền đăng ký Tại PA Việt Nam

 

 

Đầu tiên chúng ta truy cập vào đường dẫn quản trị tên miền mà Bên PA V iệt Nam gửi.

 

 

http://access.pavietnam.vn/

 

 

 

Các Bạn có  gõ Tên miền và mật khẩu của Bạn vào khung đăng nhập. Sau đó sẽ ra giao diện quản trị của PA Việt Nam. Các Bạn lần lượt thêm các Bản ghi MX của Google. Các Bạn có thể thêm các Bản ghi MX của Google như các bản ghi đưới đây.

 

@

MX

ASPMX.L.GOOGLE.COM.

10

@

MX

ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

20

@

MX

ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

20

@

MX

ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.

30

@

MX

ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.

30

@

MX

ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.

30

@

MX

ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.

30

 

 

Khi đó giao diện các bản ghi đầy đủ như sau:

 

 

PA Việt Nam có hỗ trợ cấu hình Google Apps tự động. Các Bạn có thể kích vào Nút " Cấu hình Goolge App" Hệ thống sẽ tự thêm các Bản ghi vào cho Các Bạn. Khi đó các Bạn đã hoàn toàn cài đặt đầy đủ các Bản ghi của Google vào. Nếu Các Bạn không add đầy đủ các Bản ghi MX như trên dẫn đến khi gửi Email sẽ bị lỗi có thể không nhận hoặc không gửi được.

 

Trân trọng