Kiến thức

Hướng dẫn cấu hình bản ghi Email Google Apps với tên miền đăng ký tại Mắt Bão

 Để cài đặt Email Google Apps cho tên miền của Bạn, Bạn cần có tên miền riêng và thông tin quản lý tên miền hay còn gọi là thông tin quản lý DNS. Thường ngay sau khi đăng ký tên miền nhà đăng ký tên miền đó sẽ gửi cho Bạn một thông tin quản lý tên miền ( Hay còn gọi là thông tin quản lý DNS). Bài này sẽ hướng dẫn Bạn cài đặt Email Google Apps cho tên miền đăng ký Tại Mắt Bão

 

 

Đầu tiên chúng ta truy cập vào đường dẫn quản trị tên miền mà Bên Mắt Bão có gửi.

 

 

https://id.matbao.net/

 

 

 

Các Bạn có  gõ Tên đăng nhập và mật khẩu của Bạn vào khung đăng nhập. Sau đó sẽ ra giao diện quản trị của Mắt Bão. Bạn lựa chọn tên miền của bạn sau đó chọn Cấu hình DNS, 

 

 

Các Bạn lần lượt thêm các Bản ghi MX của Google. Các Bạn có thể thêm các Bản ghi MX của Google như các bản ghi đưới đây.

 

@

MX

ASPMX.L.GOOGLE.COM.

10

@

MX

ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

20

@

MX

ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

20

@

MX

ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.

30

@

MX

ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.

30

@

MX

ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.

30

@

MX

ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.

30

 

 

Khi đó giao diện các bản ghi đầy đủ như sau:

 

 

Khi đó các Bạn đã hoàn toàn cài đặt đầy đủ các Bản ghi của Google vào. Nếu Các Bạn không add đầy đủ các Bản ghi MX như trên dẫn đến khi gửi Email sẽ bị lỗi có thể không nhận hoặc không gửi được.

 

Trân trọng