Kiến thức

Hướng dẫn cấu hình bản ghi Email Google Apps với tên miền đăng ký tại FPT

Để cài đặt Email Google Apps cho tên miền của Bạn, Bạn cần có tên miền riêng và thông tin quản lý tên miền hay còn gọi là thông tin quản lý DNS. Thường ngay sau khi đăng ký tên miền nhà đăng ký tên miền đó sẽ gửi cho Bạn một thông tin quản lý tên miền. Bài này sẽ hướng dẫn Bạn cài đặt Email Google Apps cho tên miền đăng ký Tại FPT

Đầu tiên chúng ta truy cập vào đường dẫn quản trị tên miền mà Bên FPT gửi

https://domain.fptdata.com/

 

 

Các Bạn có thể gõ tên miền và mật khẩu vào sau đó sẽ ra giao diện quản trị tên miền. Sau đó các bạn add các bản  ghi MX của Google vào như sau:

 

 

@

MX

ASPMX.L.GOOGLE.COM.

10

@

MX

ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

20

@

MX

ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

20

@

MX

ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.

30

@

MX

ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.

30

@

MX

ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.

30

@

MX

ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.

30

 

Khi đó giao diện các bản ghi đầy đủ như sau:

 

Các Bạn đã hoàn toàn cài đặt đầy đủ các Bản ghi của Google vào. Nếu Các Bạn không add đầy đủ các Bản ghi MX như trên dẫn đến khi gửi Email sẽ bị lỗi có thể không nhận hoặc không gửi được.

Trân trọng